Wieża. Jasny dzień – o tym, co nam wieszczy Jagoda Szelc

Jagoda Szelc bardzo sprawnie gra na lękach, wynikających z napięcia racjonalne-irracjonalne. Lękach, które stały się jednym z fundamentalnych elementów codzienności życia w Polsce.